samfunn

Godt valg

Hvis verden skal bli rettferdig og demokratiet fungere, må alle stemmer høres og telle med. Derfor stemmer jeg i dag. Det er kommunevalg i år, så jeg har tatt valgomaten til NRK og sett hvilke partier jeg er mest enig med lokalt. Hvis verden skal bli rettferdig, må de som er syke også få mulighet… Fortsett å lese Godt valg