Mennesker endrer av og til utseende

Dette er en viktig del av å forstå sammenhenger. Når man ser detaljer før man ser helheten, kan det være ganske forvirrende når noen endrer på utseendet sitt. De blir jo plutselig til fremmede utseendemessig, men følger eksempelvis legens kalender og timeplan (om det er legen som har fornyet seg). Legen min varslet personalet om at han hadde klippet seg, slik at jeg ikke skulle få sjokk. (Jeg savner den legen.)

blueart3BLOGG

Dukke av Irrealdoll. Faceup av Martine.

Jeg jobber med detaljer når jeg fotograferer. Noen ganger er det blomster og bier, andre ganger dukker. Denne på bildet har nettopp fått seg ny ansiktsmaling og ble født på ny. Jeg gir liv til den gjennom å fotografere. Sånn er det med mennesker også for meg, de blir litt nye og jeg må lære meg å kjenne dem på nytt hvis de har ny hårfrisyre eller anlagt skjegg. Da er det veldig trygt å ha det samme fotoutstyret å forevige dem med.

 

Reklamer

Å snakke på kroppsspråk

Det er mye man kan uttrykke med kroppen sin. Man kan fortelle at man kjeder seg. Man kan fortelle at man er rastløs. Man kan trippe utålmodig med bena. Man kan være entuastisk og hoppe opp og ned. Da er man ofte også glad.

Når jeg er henrykt, vil jeg klappe med hendene. Det er likevel sånn at mange ser rart på oss om vi gjør store eller høylytte bevegelser med kroppen vår. Det er forvirrende, jeg vil jo gjerne fortelle! Men så tør jeg ikke og har ikke det muntlige språket lett tilgjengelig.

Kroppspråk er en kode. Noen med Asperger har ikke løst koden, og oppfatter ikke når andre forteller at de kjeder seg mens vi snakker. I stedet for å stoppe opp, kan han eller henne bare fortsette å prate.

Men det betyr ikke at vi ikke bruker kroppsspråk i det hele tatt selv heller. Det betyr bare rett og slett at språket, også det nonverbale, har rom for tolkning og vi mennesker kan misforstå hverandre. Det skjer oftest når vi går glipp av formidlet informasjon.

Løst og fast(lege)

I Norge, har vi fastlegeordningen. Jeg synes det er en fin ordning, fordi jeg vet hvem jeg skal forholde meg til. Jeg hadde han i 2005, og da jeg henvendte meg i går var han oppdatert på meg og min tilstand/status. Det gjorde så godt!

Men ifølge et Aftenpostens meningsinnlegg er denne helsetjenesten i ferd med å rakne. Avisene har de siste årene hatt innlegg om at fastlegeordningen er i krise. Helseminister Bent Høie får nå kritikk fra både pasienter, leger, politikere og journalister for ikke å ta dette på alvor. Høie derimot, skylder på kommunene.

Dette uroer meg, fordi fastlegeordningen ikke bare fungerer godt og oppleves trygg for meg, men også er både Norges billigste, mest populære og mest effektive helsetjeneste. Det er noe å verne om, tenker jeg. At fastlegeordningen er et politisk spørsmål og tema oppe til debatt, gjør at det er ekstra viktig å nå få frem de gode kvalitetene og hvordan ordningen hjelper til i med utfordrende helsetilstand i en derpå krevende hverdag.

Jeg mener fastlegeordningen kvalitetssikrer meg mens jeg er i behandling hos mange ulike instanser. Han får overblikk, holder oversikten og er et bindeledd. Jeg håper Høie ser det også, og tar et krafttak sammen med resten av Helse-Norge for å bevare ordningen slik at den fungerer til det beste både for leger, øvrig helsepersonell og oss pasienter. På forhånd, takk.

tidenleger

Observerbar adferd

Autisme og Asperger kan ikke diagnostiseres ved hjelp av en blodprøve. Per i dag finnes det for lite kunnskap om hvilke gener som forårsaker tilstandene, og diagnostiseringen baseres på observerbar atferd i stedet. Det er utarbeidet godt utredningsverktøy, men det vil sikkert stadig være i endring. Noen av personene med Asperger trenger heler ingen diagnose, mens det for andre kan være avgjørende for å få tilpasset behandling og tilrettelegging.

En annen viktig ting å huske på når det gjelder de som har diagnose, er at de selv om de har denne adferden, er helt unike. Kjenner du en person, kjenner du nettopp en person. Diagnosen kan fremtre annerledes hos han enn hos meg. Og det er jo også ganske store variasjoner mellom kjønnene også, statistisk og diagnostisk sett.

Du kan ikke se utenpå et menneske at det har autisme, normalt sett. Det er usynlig. Men trekkene våre, kan observeres. For eksempel kan vi slite med å bevare relasjoner, si ting som andre ikke ville sagt i en gitt situasjon og ha vansker med å tilpasse oss samfunnets stadige endringer. Dette er eksempler, men ikke alt dette gjelder alle.

Fem ting jeg vil bruke mer tid på

  1. Familien min. Jeg vil innunder det også gå inn i rollen som tante i stedet for pasifist
  2. Skriving – jeg jobber med et lite prosjekt som jeg ser vokse side for side
  3. Soling (med klær) – jeg vil sitte i luftegården å nyte d-vitaminer
  4. Fotografere i smutthull, forevige alle gode øyeblikk, dokumentere
  5. Friendship-building – på nett, men likevel verdifullt