asperger syndrom

Observerbar adferd

Autisme og Asperger kan ikke diagnostiseres ved hjelp av en blodprøve. Per i dag finnes det for lite kunnskap om hvilke gener som forårsaker tilstandene, og diagnostiseringen baseres på observerbar atferd i stedet. Det er utarbeidet godt utredningsverktøy, men det vil sikkert stadig være i endring. Noen av personene med Asperger trenger heler ingen diagnose,… Fortsett å lese Observerbar adferd

Reklame
asperger syndrom

Derfor skal du ikke bebreide noen

Du har sikkert hørt om vaksine-frykten, hvordan enkelte tror at vaksine på et spedbarn gir autisme. Du har sikkert hørt om kjøleskapmødrende, hvordan "kalde" foreldre skaper et autistisk sinn. Du har sikkert hørt at personer med Asperger/autisme er uoppdragne og mangler noen grunnleggende ferdigheter når det gjelder å omgås andre mennesker. Men vet du hva?… Fortsett å lese Derfor skal du ikke bebreide noen