asperger syndrom · depresjon · tilleggsvansker

En sekundær psykiatrisk forstyrrelse

Noen med Asperger syndrom, får andre diagnoser først. Noen av dem kan være misforståtte, at de egentlig er aspergeren, mens andre kan opptre sammen med F84.5 Asperger syndrom. Å ha en sekundær psykiatrisk lidelse, kan altså være veien til å få den medfødte Aspergerdiagnosen stadfestet. Jeg selv, møtte psykiatrien med angst og alvorlig depressiv episode.… Fortsett å lese En sekundær psykiatrisk forstyrrelse