asperger syndrom · tilleggsvansker

Psykiske tilleggslidelser

Personer med Asperger syndrom har en økt sårbarhet for psykiske lidelser. Angstlidelser og depresjon forekommer relativt ofte, men også tvangslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, selvskading og psykose kjenner jeg personer på spekteret som er utsatt for. De autistiske vanskene kan forsterkes når man rammes av tilleggslidelser, kanskje fordi vi med Asperger er mer utsatt for stress og… Fortsett å lese Psykiske tilleggslidelser

Reklame