asperger syndrom · Hverdag

Tips til forutsigbarhet

Jeg har skrevet om forutsigbarhet, og hvordan mangel på sådan kan være vanskelig for mennesker, spesielt mennesker på autismespekteret. Jeg gjentar ordet mennesker, fordi noen glemmer at vi er mennesker i det vi i stedet blir brukere eller pasienter og navn på NAV-papirer. Det handler om å skaffe seg oversikt. Både over sosiale forhold, økonomi… Fortsett å lese Tips til forutsigbarhet